PŘÍJEMNÝ, POHODOVÝ a hlavně CVIČÍCÍ ROK   2021

přeje   TAEKWONDO ZLÍN


Nábor nových členů - září 2021

Otvíráme novou skupinu pro začínající cvičence ve věku 6 - 10 let. Tréninky probíhají v Po, St a Pá od 17:00 v sokolovně Prštné.

Přijďte si to vyzkoušet. Těšíme se.

Jsme součástí Evropského týdne sportu!


Barumka sportuje 2021

Náš klub se podílel na prezentaci volnočasových aktivit v rámci Czech Barum Rally. Akce probíhala v parku Komenského dne 28. 8. 2021 a taekwondo si přišlo vyzkoušet mnoho dětí různých věkových kategorií.

Doufáme, že se akce všem líbila a příští rok se bude opakovat. Děkujeme.

FOTO


Kemp Rusava 2021

V termínu 1. - 7. 8. 2021 proběhl taekwondo kemp v rekreačním středisku Rusava. Společně s námi se účastnili sportovci z brněnského taekwondo klubu. Vše proběhlo parádně, zvýšila se kondice i technická stránka jednotlivých cvičenců.

Příští rok opět.

FOTO


Další turnaj - ?? (COVID - 19) - Sokol Cup

 • datum: 9. 10. 2021
 • místo: Hradec Králové
 • startovné:
 • kategorie:
 • registrace, vážení:
 • deadline:
 • kopy na hlavu:
 • potvrzení účasti:

Tréninky v období 5. - 18. 10. 2020

Vážení rodiče, sportovci a příznivci našeho klubu,

Na základě Usnesení 957 dochází s účinností od 5. 10. 2020 00:00 hodin dochází k vyhlášení nouzového stavu, a to na dobu 30 dnů.

Následným Usnesením 958 jsou pak s účinností ode dne 5. 10. 2020 od 00:00 hod. do dne 18. 10. 2020 do 23:59 hod. stanoveny níže uvedené zákazy a omezení týkající se sportovního prostředí:

Z předmětného omezení pak vyplývá, že se týká výhradně akcí (vnitřních i venkovních) konaných v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy (zápasy, závody, turnaje), jakož i přípravy sportovců na takové akce (tréninkové jednotky). V těchto případech je pak stanoven celkový počet osob, které se mohou takové akce zúčastnit, a to na 130. Vedle počtu osob je současně nastaven i okruh osob, které se mohou akce zúčastnit, a to tak, že se jedná pouze o sportovce a nezbytné osoby zabezpečující organizační a technické zázemí včetně rozhodčích (typicky např. realizační tým, pořadatelé, delegáti, nezbytný technický personál, zdravotnická služba apod.) a osob zajišťujících zpravodajství (např. noviny, televize apod.). Zcela zakázána je tedy přítomnost diváků. Z hlediska diváků je pak zajímavá pozice rodičů sportujících dětí, kteří do značné míry mohou plnit i definici "nezbytných osob". Lze však bohužel předpokládat, že i v případě rodičů bude jejich přítomnost na sportovní akci považována za nežádoucí (budou považováni za klasické diváky).

Veškerá ostatní sportovní činnost nesplňující shora uvedené parametry - akce konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, pak spadají pod bod I. Usnesení 958, pro který platí limity 10 osob v případě vnitřních akcí a 20 osob v případě venkovních akcí. Jedná se zejména tedy zejména o volnočasový sport (např. skupina lidí, kteří si chodí pravidelně zahrát fotbal tzv. pro radost)

 1. Sportovní Klub Taekwondo WTF Zlín, z. s. je registrovaný v Českém svazu taekwondo,z.s.
 2. Aktivní registrovaný sportovec, je takový sportovec, který se pravidelně účastní tréninků a má zaplacené klubové/svazové příspěvky (Zákon o sportu).
 3. V usnesení vlády se mluví o sportovci, který se připravuje na svazovou soutěž/zápas/turnaj. Náš klub se připravuje na turnaj PRAGUE OPEN/CZECH OPEN turnaj EXTRALIGY KYORUGI A POOMSE Českého svazu taekwondo, z.s., který zatím zrušen nebyl a stále se pracuje na jeho uspořádání.

Od pondělí 05.10.2020 zůstávají tréninky bez omezení v režimu SPORT MAX 130 závodníků:

Na základě vládních usnesení opatření ve sportu je nutné dodržovat tyto podmínky:

 • Sportovci vstupují do prostor sokolovny bez doprovodu rodičů, po tréninku si je rodiče také vyzvednou.
 • Záchody jsou k dispozici.
 • Ochrana dýchacích cest není při tréninku povinná, děti však přicházejí a odcházejí s rouškou a odkládají ji pouze na příkaz trenéra. Rozsah nošení roušek určuje trenér. Každý cvičenec bude mít odkládací tašku/sáček na roušku.
 • V tělocvičně bude k dispozici dezinfekce.
 • Trenér má právo odmítnout cvičence, který bude vykazovat symptomy COVID-19 (horečka, kašel, rýma, únava, ....).
 • Žádáme rodiče/cvičence, aby informovali vedení klubu o jakýchkoliv zdravotních problémech případně o uvalení karantény v souvislostech s COVID-19.

Děkujeme za pochopení a respektování podmínek, za kterých je možné trénink uskutečnit.

TĚŠÍME SE NA VÁS.


Wannado Festival

Již několikátý rok po sobě jsme se účastnili Wannado Festivalu, který je akcí prezentující zlínské oddíly věnující se práci s dětmi a mládeží. Tento rok se prezentovalo velmi málo oddílů, a tak se festival konal v komornější atmosféře.

Náš oddíl se představil v plné síle, přičemž děti si mohly vyzkoušek základní techniky a shlédnout exhibici.

Děkujeme sportovcům, trenérům a rodičům za podporu.

FOTO


Repre kemp kadetů

Repre kemp kadetů se konal první zářijový víkend a probíhal v tréninkovém centru v Brandýse nad Labem. Z našeho oddílu se účastnili Marek Dujíček, David Slinták, Franta Štípek a Lukáš Netočný. Rovněž jsme vyslali vybrané sportovce z Brna v rámci SCM Morava (Zlín).

Sportovci absolvovali několik vícefázových tréninků a mohli si zvyšovat svoji výkonnost střídáním dvojic a tedy porovnávat své dosažené schopnosti a dovednosti.

Děkujeme za pozvání a již se připravujeme na další taekwondo akce.

FOTO


Kemp dlouhodobý - Rusava

V počátku měsíce srpna 2020 jsme po delší době, po virové covidové situaci, uspořádali společné sportovní soustředění SCM Morava za účasti sportovců ze Zlína a Brna. Místem byla opět Rusava, penzion Ráztoka a společně jsme absolvovali týdenní tréninky se zakončením v podobě zkoušek na technické stupně.

Soustředění proběhlo v příjemné atmosféře a již se těšíme na další společné akce.

FOTO


Kemp SCM Morava

Dne 1. 3. 2020 se konal zápasový kemp SCM Morava, který byl zorganizovaný společně se sportovci z SCM Bohemia. Zápasy probíhaly na octagonové ploše a úroveň byla velmi vysoká. Každý závodník měl minimálně tři zápasy, a tak byla možnost vyzkoušet si různé varianty technik.

Děkujeme všem sportovcům, trenérům, rodičům aj. za podporu a snahu o zdokonalování se.

FOTO


Czech Camp s Jelle Vicca a ID kemp širšího výběru reprezentace

Začátek roku 2020 byl odstartován mezinárodním kempem s trenérem belgické reprezentace ve Sportovním centru v Nymburku. Účastnilo se mnoho sportovců z českých klubů i ze zahraničí. Náš klub reprezentovali Franta Viktořík, David Slinták, Lukáš Netočný a Denisa Navrátilová. Tréninky byly vedeny především zápasovou formou a sportovci rozvíjeli své dovednosti výměnami ve dvojicích.

Další akcí byl ID kemp v Brandýse nad Labem. Tento kemp byl výběrový do reprezentace na rok 2020. Za náš klub byli vysláni Marek Dujíček, Lukáš Netočný a David Slinták. Další sportovci byli nemocní či nemohli z jiných důvodů. Velmi dobrý dojem udělali Marek Dujíček a David Slinták, u kterých se uvažuje o zařazení do užšího výběru.

FOTO


Zhodnocení 07-12/2019

 • účastnili jsme se soutěží s mezinárodní účastí (Sokol Cup, Prague Open, Nextgen Nextlevel, Vánoční turnaj), dále soutěže olympijských nadějí (CEFTA), z kterých jsme přivezli 8 zlatých, 8 stříbrných a 4 bronzové medaile
 • pořádali dlouhodobý zápasový kemp v rámci SCM Zlín
 • pokračujeme v aktivitách Sportovního centra mládeže pro Moravu
 • připravujeme: účast na kempu reprezentace, dlouhodobý tréninkový kemp, krátkodobé kempy SCM, výjezdy na soutěže apod.

Vánoční turnaj

Poslední turnaj roku 2019 (Vánoční turnaj) se konal v Pelhřimově na počátku prosince. Jedná se o turnaj, který svou kvalitou je vrcholem roku. Celkem se účastnilo sedm zlínských sportovců.
Ve velké konkurenci jsme získali 2x první místo (Tom a Deniska) , 2x druhé místo (Lukáš Navrátil a David) a 1x třetí místo (Danielka).

Děkujeme sportovcům za reprezentaci našeho klubu a samozřejmě rodičům za podporu.

FOTO

Nextgen Nextlevel

Skvělý turnaj "Nextgen Nextlevel" v Praze nám opět přinesl příjemné pocity.

Franta Viktořík vyhrál čtyři zápasy a byl nejlepším bojovníkem své věkové kategorie. Třetí místo obsadil Luki Navrátil (3 vítězství), čtvrtí David Slinták (2 výhry) a Luki Netočný (také 2 výhry) a Marek Dujíček rovněž vyhraný zápas.
Super.

Pokračujeme v přípravě na Vánoční turnaj v Pelhřimově.

FOTO

CEFTA - turnaj olympijských nadějí

Velkou příležitostí byla účast na mezinárodním turnaji olympijských nadějí CEFTA, který se konal v Polsku. Náš klub reprezentovali Marek Dujíček a David Slinták. Výjezd se konal ve spolupráci s reprezentací a s podporou Českého svazu Taekwondo.

Kluci mohli získat skvělé zkušenosti z výborně obsazeného turnaje, což jim bude k dobru v dalším výkonnostním růstu. Gratulujeme k výkonu a výsledkům (David si přivezl druhé místo).

Korean Ambassador´s Cup a Prague Open

Turnaj konaný v našem hlavním městě byl dalším turnajem v rámci turnajů organizovaných Českým svazem taekwondo.  Účastnilo se na 260 sportovců v kategorií od nejmenších dětí po dospělé cvičence. Týmy byly zastoupeny z ČR, Slovenska, Polska, Německa, Maďarska apod.

Naši sportovci se předvedli ve velmi dobré výkonnosti. Získali jsme dvě první místa (Marek Dujíček - 2 vyhrané zápasy, Tomáš Viktořík - 3 vyhrané zápasy), tři druhá místa (David Slinták - vyhraný zápas, Franta Viktořík - dvě vyhrané utkání a Lukáš Netočný - vyhraný zápas) a jedno třetí místo - Daniela Slintáková.

V rámci týmů se náš klub umístil na skvělém 10. místě z celkového počtu 28 týmů.

Gratulujeme.

FOTO

Sokol Cup 2019

Začátkem další částí sezóny byl turnaj Sokol Cup pořádaný v Hradci Králové. Celkem se účastnilo na 140 závodníků v kategoriích trpaslíci - junioři z ČR a Slovenska.

Z našich sportovců se rozhodlo reprezentovat náš oddíl Franta Viktořík (1. místo), David Slinták (1. místo), Lukáš Netočný (1. místo), Vojta Slinták (2. místo), Daniela Slintáková (2. místo) a Anička Kaniová (3. místo).

Turnaj ukázal určité nedostatky, což nám dává skvělé podněty do tréninku. 

Děkujeme sportovcům za klubovou reprezentaci.

FOTO

Taekwondo kemp - Rusava 2019

V rámci přípravy na následující sezónu jsme zorganizovali dlouhodobé soustředění. Konalo se na přelomu července, srpna a účastnilo se jej přes 30 sportovců ze zlínského a brněnského klubu. Soustředění bylo rovněž pojato jako kemp Sportovního centra mládeže Zlín.

Tréninkové zatížení bylo situováno do tří jednotek, přičemž bylo zaměřeno na rozvoj pohybových schopností, zdokonalování taekwondo technik, příprava na zvládnutí zkoušek technické vyspělosti apod. 

Atmosféra kempu byla vynikající. Všichni cvičili s velkým úsilím a těšíme se na další společné akce.

FOTO


Zhodnocení 01-06/2019 a plánované akce 

 • účastnili jsme se otevřeného MČR a celkem čtyř mezinárodních soutěží, z kterých jsme přivezli 8 zlatých, 9 stříbrných a 7 bronzových medailí
 • pořádali několik víkendových zápasových kempů (3x)
 • byli jsme spolupořadateli reprezentačního kempu kadetů a juniorů
 • naši sportovci se účastnili reprezentačních kempů (2x)
 • prezentovali se na akci Sporťáček (Wannado Festival)
 • pokračujeme v aktivitách Sportovního centra mládeže pro Moravu
 • připravujeme: dlouhodobý tréninkový kemp, krátkodobé kempy SCM, výjezdy na soutěže apod.

Bratislava Open, Czech Open

Měsíc červen 2019 byl ve znamení dvou významných taekwondo turnajů. Jednalo se o Mistrovství Slovenské republiky (Bratislava Open) a Mistrovství České republiky (Czech Open).

Zlínští taekwondisté se poctivě připravovali a předvedli velmi pěkné výkony. Úspěšnějším se stalo Mistrovství Slovenské republiky, na kterém jsme získali 3 mistrovské tituly (David Slinták, Deniska Navrátilová a Franta Viktořík), 1x stříbrné ocenění (Anička Kaniová) a čtyři bronzové medaile (Petr Sovadina, Daniela Slintáková, Vojta Slinták a Marek Dujíček). 

Z MČR jsme přivezli dvě bronzové medaile (David Slinták, Deniska Navrátilová).

Děkujeme za podporu a přístup cvičenců.

FOTO

Wannado Festival 2019

Dne 25. 5. 2019 se naši cvičenci účastnili akce pro děti "Wannado Festivalu". Festival měl za úkol představit různá sportovní odvětví a přilákat děti ke sportování. 

Náš oddíl se prezentoval stánkem, exhibicí a příchozí děti si mohly vyzkoušet základy taekwondo sportu. Děti k tomu přistoupily velmi svědomitě, rodiče se perfektně zapojili do celého dění, přičemž ke všemu přálo i počasí.

Všem děkujeme.

FOTO  

Reprezentační kemp kadetů a juniorů - 2019

Začátek května 2019 byl ve znamení organizování "reprezentačního kempu kadetů a juniorů". Tentokrát se kemp uskutečnil ve Zlíně a byl velmi početný. Účastnili se jej sportovci z 10 klubů České a Slovenské republiky v celkovém počtu více než 50 sportovců.

Tréninky byly vedeny reprezentačními trenéry české reprezentace (P. Pospíšek, V. Jankovský), přičemž k tréninkům přispíval rovněž trenér reprezentace Slovenska.

Děkujeme za skvělou sportovní atmosféru a všem přejeme mnoho sportovních úspěchů.

FOTO 

Bydgoszcz Cup - 2019

Tento turnaj byl turnajem, který byl označen jako turnaj "B" kategorie, tzn. vyšší kategorie. Účastnili jsme se poprvé a mohli tedy shlédnout závodníky z Polska, Ruska, Běloruska, Litvy či Holandska.

Turnaj měl velmi vysokou úroveň, byl organizovaný v příjemném prostředí a probíhal bez větších problémů.  

Naši sportovci si přivezli mnoho cenných zkušeností. Přesvědčili se, že je potřeba neustále tvrdě pracovat na trénincích a více se soustředit na zvyšování výkonnosti.

FOTO

Trenčín Open - 2019

Tradičním turnajem, kterého se pravidelně účastníme byl 13. 4. 2019 "Trenčín Open". Konal se na jiném místě, přijeli sportovci z 22 klubů a náš oddíl reprezentovalo 9 závodníků.

Výkony můžeme shrnout jako spíše pozitivní, i když někteří mají na lepší představení. 

Zlatými se stali David Slinták, Danielka Slintáková a Franta Viktořík.
Těsně pod nejvyšším stupínkem skončili Marek Dujíček, Anna Kaniová, Lukáš Navrátil, Lukáš Netočný a Vojta Slinták.
Jedinou bronzovou medaili si odvezl Peťa Sovadina.

V celkovém pořadí týmů jsme se umístili na 8 místě.

FOTO

TNT Cup 2019 - Rakousko

Již poněkolikáté se náš klub účastnil mezinárodního turnaje TNT Cup v rakouském Tullnu. Tento rok jsme výjezd pojali jako společný s klubem ASS Brno v rámci SCM Morava. Tedy celkem se do zápasů zapojilo 20 závodníků. 

TNT Cup je turnaj určený pro kategorie od dětí po dospělé různých technických stupňů. Tento rok se celkem účastnilo 44 klubů z několika evropských míst.

Naši sportovci se velmi snažili a mohli si především vyzkoušet, co se jim dařilo, či co je nutné zdokonalit. Na základě zhodnocení výkonu se poté mohou posunovat ve své výkonnosti.

FOTO

Výsledkový servis:

 • David Slinták - 1. místo
 • Denisa Navrátilová - 1. místo
 • Khetab Hassani - 1. místo
 • Musawer Nademee - 1. místo
 • Vojtěch Slinták - 2. místo
 • Lukáš Netočný - 2. místo
 • Daniela Slintáková - 2. místo
 • Muska Ahmadzai - 2. místo
 • Mudasir Nademee - 2. místo
 • Marek Dujíček - 3. místo
 • Anna Kaniová - 3. místo
 • Muzamil Nademee - 3. místo
 • Modasir Abdul Ahmadsai - 3. místo
 • Hewad Hassani - 3. místo
 • Zakhar Soltanovski - 3. místo
 • Patsoon Ahmadzai - 3. místo

Zápasový kemp (trénink) - SCM

Dne 10. 3. 2019 se konal již třetí přípravný zápasový trénink SCM Morava. Opět se účastnili závodníci a trenéři z Brna, kteří mají velký zájem o vzájemnou spolupráci v rámci SCM a našeho klubu. 

Trénink byl zaměřen na zdokonalování zápasových dovedností, aplikaci technik použitím elektronického systému a zápasy mezi zúčastněnými. Všichni si mohli vyzkoušet své přednosti, zjistit své nedostatky, ale hlavně si užít příjemné sportování.  

Děkujeme všem účastníkům za velkou snahu a těšíme se na další akci "TNT Cup."

FOTO

Zápasový kemp (trénink) - SCM

Dne 17. 2. 2019 se uskutečnil další zápasový kemp (trénink) SCM Morava. Tentokrát se účastnili sportovci z brněnského klubu. Zápasy probíhaly na elektronické vesty systémem každý s každým, přičemž vždy po zápase byly sportovci upozorněni na kladné stránky i nedostatky. Závěrem si každý odnesl medaili a pár pochutin na energii.

FOTO

Zápasový kemp

Dne 26. 1. 2019 se uskutečnil první zápasový kemp SCM Morava v novém roce. Sportovci si ověřili získané zápasové dovednosti z tréninku v reálném zápase na elektronické bodovací vesty.

Závěrem byly rozdány diplomy a příjemné ceny. Další kemp se uskuteční 3. 2. 2019 společně se schůzkou rodičů.

ID kemp kadetů

Začátkem ledna 2019 se konal v Pelhřimově výběrový kemp kadetů. Celkem přijelo více než 30 sportovců, přičemž zlínské taekwondo reprezentovali členové Sportovního centra mládeže - Anička Kaniová, Deniska Navrátilová, Marek Dujíček a David Slinták. Účastnili se poprvé a mohli porovnat své schopnosti a dovednosti s ostatními talentovanými cvičenci z celé ČR.

Všichni si přivezli spoustu zkušeností a pozitivní myšlenky do dalšího sportování. Jen tak dál. 

FOTO


Zhodnocení sezóny 2018

 • celkem jsme se účastnili národních (4x) a mezinárodních (3x) soutěží, z kterých jsme přivezli 10 zlatých, 13 stříbrných a 33 bronzových medailí
 • pořádali několik víkendových zápasových kempů
 • prezentovali se na akci Sporťáček (Wannado Festival)
 • organizovali dlouhodobý tréninkový kemp
 • stali se Sportovním centrem mládeže pro Moravu
 • naši sportovci se nominovali do širšího výběru reprezentace
 • a prožili spoustu zážitků
 • Všem sportovcům děkujeme za výkony a rodičům děkujeme za podporu

Vánoční turnaj - Pelhřimov 2018

Výsledky:
1. místo: David Slinták
3. místo: Tomáš Viktořík, Petr Sovadina, Daniela Slintáková, Marek Dujíček, Lukáš Netočný, Daniel Koňařík, Jiří Kunz

FOTO

Nextgen Nextlevel

Listopad 208, konkrétně 24. 11. 2018, byl ve znamení skvělých sportovních úspěchů. Sportovci z Klubu Taekwondo WTF Zlín se účastnili turnaje NextgenNexlevel Prague, který se již konal jako třetí ročník. Systém turnaje byl každý s každým, což přispívá k získání max. zápasových zkušeností.

Naši bojovníci (Vojta Slinták, David Slinták, Marek Dujíček, František Viktořík a Dan Koňařík) pod vedením trenérů Veroniky Pískové, Svatopluka Štípka, Petra Sovadiny a Martina Divílka přivezli pět medailí a ještě další dvě ocenění.

Celkem jsme získali 1x zlato (V. Slinták), 2x stříbro (M. Dujíček, D. Slinták) a 2x bronz (F. Viktořík, D. Koňařík). Navíc V. Slinták byl vyhlášen nejlepším kadetem turnaje a rovněž nejlepším bojovníkem turnaje. Přivezl putovní bojový pás, na který bude vloženo jeho jméno jako třetího vítěze této ceny.

Všem velmi gratulujeme, děkujeme organizátorům za skvělý turnaj a pokračujeme v přípravě na prosincový Vánoční turnaj.

FOTO

Sokol Cup 2018

Dne 6. 10. 2018 se konal mezinárodní turnaj "Sokol Cup" v Hradci Králové. Účastnily se jej týmy z ČR, Slovenska, Polska, Finska aj. Náš klub reprezentovali Peťa Sovadina, Daniela a David Slintákovi, Anička Kaniová, Deniska a Lukáš Navrátilovi, Lukáš Netočný, Franta Viktořík a Marek Dujíček. Nejlépe zabojoval Marek Dujíček, který získal zlatý pohár, stříbrný pohár získali D. Slinták a L. Navrátil, bronzové medaile si odvezli ostatní. Všem gratulujeme a pokračujeme v přípravě k vrcholu v podání Vánočního turnaje v prosinci 2018.


Panter Cup , Bratislava Open 2018

Panter Cup - Humpolec 1. místo - Anička Kaniová, Vojta Slinták 2. místo - Deniska Navrátilová, Sofie Vrágová 3. místo - Marek Dujíček, David Slinták, Daniela Slintáková, Peťa Sovadina

Bratislava Open 2018 1. místo - Vojta Slinták, Deniska Navrátilová 2. místo - Anička Kaniová, Dan Koňařík, David Slinták 3. místo - Marek Dujíček, Luki Navrátil, Luki Netočný, Danča Slintáková, Peťa Sovadina


Trenčín Open 2018

Již podruhé jsme se účastnili mezinárodního turnaje "Trenčín Open", kterého se účastnili sportovci z několika zemí Evropy (Německo, Chorvatsko, Maďarsko, Ukrajina, Rakousko, Slovensko a rovněž několik klubů z České republiky). Zlínský klub vyjel v počtu 10 závodníků a vedl si velmi úspěšně. Nejlepším výkonem se prezentoval Marek Dujíček, který zvítězil ve dvou zápasech a získal zlatou medaili a pohár. Dalším skvělým výkonem se předvedla Anička Kaniová, která vyhrála jeden zápas a prohrála ve finále ve velmi vyrovnaném zápasu, čímž vybojovala stříbrnou medaili. Z dalších výsledků si vítězství připsal Lukáš Netočný, který také prohrál až ve finále a získal skvělé druhé místo. Druhé místo rovněž vybojoval David Slinták. Ostatní závodníci se velmi snažili, přičemž si z turnaje přivezli bronzová umístění (Vojta Slinták, Dan Koňařík, Deniska Navrátilová, Lukáš Navrátil, Peťa Sovadina). Závodníci si připsali další cenné zkušenosti, které mohou využít v přípravě na následující turnaje sezóny. Nejbližší nás čeká v květnu, tentokrát v ČR. Těšíme se a doufáme, že se závodnící opět kousek posunou vpřed.

FOTO

TNT Cup 2018 (Rakousko)

Již podruhé se sportovci Klubu Taekwondo WTF Zlín, z. s. účastnili skvěle obsazeného mezinárodního turnaje "TNT Cup" v Tullnu v Rakousku. Soutěžilo se ve sportovním zápasu i sestavách. Celkem bylo přítomno kolem 500 závodníků z různých koutů Evropy.

Zlínští sportovci se registrovali do kyorugi i poomse. Pro poomse to byla první účast v historii klubu, přičemž soutěžila Anička Kaniová. V kyorugi zápasilo 12 sportovců.

Většina zlínských taekwondistů podala velmi dobrý výkon a jsme velmi rádi za skvělý přístup.

Výsledkově jsme získali dvě první místa a dvě stříbrné ocenění, přičemž Lukáš Navrátil vyhrál před koncem utkání 21:0 a Anička Kaniová porazila svoji týmovou soupeřku Denisku Navrátilovou. Dalším stříbrným medailistou byl Marek Dujíček, který zvítězil ve dvou utkáních (34:2, 25:0) a prohrál až ve finále. Bronzové medaile si přivezli Jakub Matějka jako jediný senior, který prohrál taktickými chybami až v závěru utkání, David Slinták, Franta Viktořík a Lukáš Netočný.

Lukáš i Franta se účastnili svých prvních turnajů a zápasy si fakt užívali. Lukáš zvítězil ve dvou utkáních (22:1, 20:9) a Franta dokonce ve třech (14:3, 24:6 a 11:10). Jejich výkony hodnotíme jako vynikající.

Bez medaile, ale skvělým výkonem se prezentovali Dan Kuchmister (vyhrál dvě utkání - 19:2 a technické K.O.) a Sofie Vrágová. Sofie prohrála se soupeřkou, která se probojovala až do finále, ale byl to její první turnaj a zápas hodnotíme velmi dobře. Posledními nemedailovými zástupci byl Vojta Slinták, u kterého se projevila nedostatečná příprava a Peťa Sovadina ml., který zápasil 5:5 a v náhlé smrti 0:0. Zápas nakonec rozhodl počet technik do vesty, ve prospěch soupeře 3:2.

Celý turnaj měl velmi vysokou úroveň a jsme velmi rádi, že zlínské taekwondo se neztratilo a těšíme se na další přípravu na Trenčín Open a Aprílový turnaj.

FOTO